Konkurranseregler
Ansatte i selskaper underlagt NRJ, samt deres nærmeste familiemedlemmer, kan ikke delta i konkurranser på NRJ. Det kan kun være én vinner pr. husstand/familie i en og samme konkurranse.

Vinneren kan ikke bytte premien mot noe av økonomisk art, eller overdra premien til tredjeperson. Eventuelle skatter og avgifter knyttet til premier er vinneren selv ansvarlig for.

Vinnerens navn, bilde og stemme kan benyttes av NRJ i kommersiell sammenheng.

Om ikke annet framgår, er NRJ ikke ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med premien. NRJ forbeholder seg retten, på hvilket som helst tidspunkt, å endre konkurransen, regler og innhold.

I forbindelse med konkurranser der premien er reiser eller liknende, er NRJ ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med naturkatastrofer eller andre inntrufne hendelser.

Om vinneren skal ut i det offentlige rom hvor det går fram at han/hun representerer NRJ, skal vinneren og eventuelt følge oppføre seg presentabelt på alle mulige måter. Om ikke står NRJ fritt til å søke en eventuell erstatning.

NRJ er ikke ansvarlig for teknisk feil på telefon, e-post eller liknende tjenester i forbindelse med gjennomføring av konkurranser. Pengepremier utbetales til vinnerens bankkonto innen én måned etter at konkurransen er avsluttet.

SMS-priser
Kodeord Morgen, Paste, Luis, Jonas og NRJ sendt til 1904 koster 5,-.

Studiotelefon
Det er vanlig takst til vårt studionummer 08123. Noen operatører opererer likevel med ekstra avgift når man ringer femsifrete nummer. Vi anbefaler å sjekke med din telefonoperatør.

Flere saker

Frekvenser
Frekvenser Mandag 14.10 2013
Informasjon om NRJ Norge
Informasjon om NRJ Norge Mandag 14.10 2013
Flere kanaler