Marte testes i 8. klasse naturfagspensum!

Svarer hun feil får hun støt.

En observant NRJ-lytter gjorde oss oppmerksomme på at Marte ennå ikke har testet støtarmbåndet.

Mattis tok derfor utgangspunkt i faget Marte mente hun mestret best på ungdomsskolen - naturfag, og lagde en quiz utifra 8. klassepensumet.   


Der Marte svarte feil, fikk hun støt.