Konkurranseregler

Disse konkurransereglene gjelder for deltagere i alle konkurranser på alle P4-gruppens radiokanaler, nettsider og apper om ikke annet er spesifisert.

1. Ansatte i P4/MTG, kunder/sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i P4s konkurranse på radio eller nett.
 
2. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

3. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. P4 forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien(e) leveres/utbetales.
 
4. Vinnerens navn, bilde og stemme, kan brukes i markedsføring av P4 eller deres partnere på radio, nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.
 
5. En familie/husstand kan bare vinne en premie pr. måned, regnet som 30 dager fra premie er vunnet. Vinnere i Lyden av Norge og hovedpremien i Jackpot kan ikke delta i denne konkurransen på et år, regnet fra den dato premie er vunnet.
 
6. Med mindre noe annet klart framgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er P4 ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem - så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.
 
7. Ved konkurranser om billetter til konserter, idrettsarrangement eller liknende står vinneren selv for reise-, diett- og losjikostnader hvis dette ikke er inkludert i premien.
 
8. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.
 
9. P4 forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.
 
10. Ved alle premier med reiser gjelder 18 års aldersgrense for å kunne gjøre bruk av premien (alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt). P4 er ikke ansvarlig for å skaffe til veie en ekstra reise eller på annen måte legge til rette for at foresatte kan reise sammen med en ikke myndig premievinner.
 
11. P4 Radio er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Det påligger vinneren(e) selv å tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.
 
12. P4 Radio er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, sms, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor P4s rimelige kontroll. Dersom linjen blir brutt under avvikling av Lyden av Norge hotline går sjansen videre til neste innringer.
 
13. Ved utvelgelse av deltakere i konkurranser som for eksempel Lyden av Norge skjer utvelgingen av deltakere automatisk/maskinelt. P4 tar ikke hensyn til hva deltakerne tror er riktig svar. Det er mao. den første som avgir riktig svar på lufta som er vinner, ikke den første som avgir riktig svar når han/hun registrerer seg som deltaker pr. sms eller telefon eller på annen måte kommuniserer riktig svar til P4.
 
14. Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til P4, tilfaller P4 etter tre måneder regnet fra den dato premien er vunnet.
 
15. Ved deltakelse i konkurranser på P4, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger P4 kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. P4 forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.
 
16. Om konkurranser på Facebook: Applikasjonen(e) er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med, Facebook. Du gir informasjon kun til P4 Radio Hele Norge, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til.

17. Konkurranser i våre apper er gjort på egne vegne og er på ingen måte sponset av, støttet, administrert av eller assosiert med Apple, App Store, Google eller Google Play Store på noen som helst måte.